Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-10

Detaljerad förståelse kring syntes av hårda titankarbidfilmer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tunna filmer, eller ytbeläggningar, är skikt av material med en tjocklek från ett fåtal atomlager till några mikrometer. Genom att belägga ett material med en tunn film av ett annat material öppnas möjligheten att kombinera egenskaper hos de tunna filmerna med övriga egenskaper från det underliggande materialet, för att därigenom erhålla förbättrade kemiska, mekaniska eller elektriska egenskaper. Därutöver kan helt nya fenomen uppstå när vi skalar ner tjockleken på dessa skikt, vilket tillämpas inom elektronikindustrin och har bidragit till populariteten kring så kallade nanomaterial.

I dag hittar vi tunna filmer överallt i vår vardag: från antireflexbehandlade glasögon, aluminiumbeläggningen inuti chipspåsar, friktionsdämpande och nötningsbeständiga skikt i motorer till skyddande, hårda skikt på skärverktyg och alla möjliga slags komponenter inuti datorer och mobiltelefoner. Det finns många olika tekniker för att tillverka dessa ytbeläggningar, de flesta kan sorteras in under de två dominerande teknikerna för att belägga olika ytor med tunna filmer: CVD (chemical vapor deposition) och PVD (physical vapor deposition), vilka, som namnen antyder, bygger på kemiska respektive fysikaliska processer.

Ett viktigt tillämpningsområde för tunna filmer är som hårda, skyddande skikt på t ex verktyg. Ett vanligt material för hårda filmer är titankarbid (TiC), vilket har använts för hårda filmer inom svensk industri i över 40 år. Vanligen används CVD processer för att belägga verktyg med TiC. Det föreslagna examensarbetet kommer att söka en djupare förståelse för dessa CVD processer genom att använda avancerade datormodeller för att studera hur molekyler interagerar med TiC under deponeringen. Examensarbetet kommer huvudsakligen att utföras vid kemiavdelningen på IFM/LiU.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.