Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-23

Intranät med Microsoft SharePoint

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
byBrick Consulting är ett av tre IT-bolag som ingår i moderbolaget byBrick AB.

Uppdraget består av två faser; en modelleringsfas och en implementationsfas.

Första fasen består i att utreda vad ett intranät för byBrick AB ska innehålla. Genom intervjuer av personal och undersökning av nuvarande intranät ska personen ta fram en modell för struktur och innehåll för bolagets intranät. Under denna fas ska personen även utreda om ett molnbaserat intranät är till fördel eller inte.

Andra fasen består i att implementera den framtagna modellen i en prototyp i portalprodukten Microsoft SharePoint 2010 alternativt SharePoint online.

Resultatet av detta arbete ska presenteras i en slutrapport.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.