Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-30

Avgångsorsaker bland TM-personal

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi vill ha hjälp att kartlägga avgångsmönster bland TM-säljare genom djupintervjuer i samband med egen uppsägning samt en analys av avslutsmönster. Om möjligt även med en benchmark mot andra TM-företag samt en teoretisk redogörelse för orsakssamband kopplat till identifierade avslutsmönster.
Gärna av en PA-student eller motsvarande i slutet av utbildningen.
Kontaktperson Lisa Wiklund, HR Chef.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.