Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-19

Inverkan av alternativa bränslen på SCR-kemin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SCR, Selective Catalytic Reduction, är den effektivaste metoden för att rena avgaserna i tunga lastbilar från giftiga kväveoxider. Genom att låta kväveoxiderna reagera med ammoniak omvandlas de till kvävgas och vatten. Som utgångsmaterial till ammoniak används en 32,5 procentig vattenlösning av urea. Urea sönderdelas genom termolys till ammoniak.
Problemet med dagens system är att urea kan ta fler reaktionsvägar och bilda svårlösliga klumpar som slår sönder och förstör katalysatorn. Hur påverkas klumpbildningen av alternativa bränslen? Genom att öka förståelsen för vilka reaktioner som sker och vilka material/ytbeläggningar som gynnar dessa reaktioner försöker vi komma på lösningar för att förhindra dem. Med en kombinerad TGA-DSC-FTIR (Thermogravimetric Analyzer - Differential Scanning Calorimeter - Fourier Transform Infrared Spectroscopy) där provkoppar kommer specialtillverkas i olika material, kan vi verifiera att vissa reaktioner sker och utesluta andra.
Har du kunskap inom materialvetenskap och/eller kemi och vill vara med och förbättra framtidens katalysatorer, kontakta Sara Sebelius ([email protected], 08-790 82 49).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.