Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-19

Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms universitet har i samarbete tagit fram en prototyp på ett nytt hörseltest för spädbarn (yngsta målgruppen är 4 månader gamla barn). Hörseltestet baseras på den VRA-tekniken, Visual Reinforcement Audiometry, som används i dagens kliniska praktik. Testet använder en Tobii eyetracker för att tolka barnens svar på ett objektivt, automatiserat sätt. Syftet är att möjliggöra hörseltröskelidentifiering på många olika frekvenser hos spädbarn. Prototypen består av en applikation kodad i Visual Basic med hjälp av Tobiis Software development kit (SDK). Metoden har testats på målgruppen men mycket förbättringsarbete kvarstår på applikationen.
Vi letar efter engagerade, självgående studenter som är intresserade av att vidareutveckla ett program som kan revolutionera diagnostik inom hörselvården för barn. Programmeringskunskaper är inte krav för alla projektförslag men är fördelaktiga. Det fungerar utmärkt att jobba i ett team eftersom alla projektförslag kan kombineras med varandra.

Kontaktpersoner
Vi ser fram emot att ni kontakta oss och förklara gärna mer om projektet personligt.
Inger Uhlén, Överläkare Hörselhabiliteringen, KS: [email protected]
Iris-Corinna Schwarz, Forskarassistent (PhD), SU: [email protected]
Francisco Lacerda, Professer i fonetik, SU: [email protected]

1. Metodutveckling. Justera koden för att optimera metoden vad det gäller konditioneringsfasen och reaktionstider. Eventuellt handlar det om olika åldersanpassade versioner. Testa justeringarna metodiskt på försökspersoner (spädbarn av olika åldrar).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.