Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-27

Olycks- och krishantering inom industri

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Höganäs AB är ett världsledande företag inom metallpulvertillverkning och pulverapplikationer med fabriker och säljorganisationer över hela världen.
Tillverkningen i Sverige organiseras under Höganäs Sweden AB och inkluderar anläggningar i Höganäs och Halmstad. Koncernens forskning och utveckling bedrivs i inom koncernbolaget med huvudsaklig placering i Höganäs..

Säkerhet och riskminimering är prioriterade frågor för företaget. Vår verksamhet är riskfylld och vi hanterar bl.a. stora mängder kemikalier och naturgas samt vätgas med egen tillverkning. I våra processer hanterar vi olika sorters finfraktionera pulver som innebär risker vid dammande hantering på grund av olika pulvers inbyggda explosionsbenägenhet.

Vi strävar efter att säkra en väl fungerade krisberedskapsorganisation vid ett eventuellt nödläge.

Vi söker en examensarbetare för att:

- Se över befintliga nödlägesrutiner och ta fram en beredskapsplan
- Föreslå en tydlig beredskapsorganisation
- Fastställa funktioner i denna beredskapsorganisation och ta fram checklistor för agerande i krissituation både för krisledninmgsgruppen men också för de olika fabrikerna
- Upprätta och inreda vår krisledningscentral
- Arrangera en realistisk övning för beredskapsorganisationen

Vi söker Dig som har studerat Risk Management / Safety Engineering eller liknande.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.