Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-27

Validering av produktutvecklingsmodell för Design for Six Sigma

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Design for Six Sigma (DFSS) är ett koncept för att strukturera och förbättra företags produktutvecklingsprocesser och dess ingående aktiviteter. Konceptet innehåller så väl övergripande kärnvärden för produktutvecklingsprocessen som en gedigen verktygslåda och en projektstruktur.

Befintlig teori om DFSS är idag sammanställd på ett, för företag, otillgängligt sätt i form av tjocka böcker med löptext. För att tydliggöra vad konceptet innehåller och tillgängliggöra det för företag har en visuell modell utvecklats. Syftet med examensarbetet är att genom datainsamling på svenska företag som applicerat DFSS-konceptet validera den befintliga modellen och utifrån analys föreslå förbättringar av modellen.

Examensarbetet kommer att innefatta en litteraturstudie om Design for Six Sigma, modellering i avdelningens egna verktyg ”Enterprise Architecture Analysis Tool” samt validering av befintlig modell genom applicering på utvecklingsprocessen hos några svenska företag som arbetar med DFSS. Kursen EH2030 Business Develop-ment and Quality Management (tidigare Verksamhetsutveckling och Kvalitet) är meriterande men inte ett krav. Examenarbetet kommer innebära kontakt med svenska företag varför flytande svenska är ett krav.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.