Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-28

Simulatorkommunikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Solvina är ett tekniskt konsultföretag med huvudkontor i Göteborg. Bland våra kunder finns de flesta stora företagen inom svensk energiintensiv industri.
Ett av Solvinas specialistområden är framtagning av dynamiska simulatorer för leverans till basindustrin både inom och utanför Sveriges gränser. Simulatorerna används för optimering av processer och utbildning av operatörer.

EXAMENSARBETET:
På Solvina utvecklas dynamiska modeller och simulatorer för vitt skilda anläggningar. De detaljerade modellerna har en möjlighet att användas tillsammans med ett verkligt styrsystem via en OPC-koppling.
I examensarbetet undersöks och utnyttjas kommunikationsprotokollet OPC för interaktion mellan en simulatormodell i modelleringsspråket Dymola och en styrsystemskopia.

DIN BAKGRUND:
Civ. ing./MSc-student med intresse för programmering, modellering och datorkommunikation.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.