Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-28

C2 simulator till markstation för obemannade farkoster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Instrument Control Sweden AB (ICS) är ett mindre företag baserat i Linköping som utvecklar autopiloter och markstationer för obemannade farkoster samt programvaror för flygutprovning. Vi utvecklar unika totallösningar och har, trots vår storlek, flertalet internationella storföretag som kunder. Ytterligare information om företaget finns på http://www.instrumentcontrol.se

Förutsättningar
Den markstation för obemannade farkoster som ICS utvecklat, SkyView GC S, följer ett standardiserat protokoll för kommunikation med obemannade farkoster; STANAG 4586. SkyView GCS gör det möjligt att kontrollera, styra och visualisera en eller flera UAS (Unmanned Aircraft System). I dagsläget kommunicerar inte SkyView med några externa C2 system. Detta begränsar möjligheten för att integrera SkyView GCS i större systemlösningar där man har behov av att kommunicera med högkvarter, flygledning etc. STANAG 4586 specificerar hur man ska kunna kommunicera med externa C2 system via kommunikationsstandarden ADatP-3 - NATO Message Text Formatting System. För att demonstrera kundnyttan av SkyView GCS ska därför en C2 simulator tas fram. För grundläggande information angående C2 system och ADatP-3, se:

http://www.dodccrp.org/files/Alberts_UC2.pdf
http://ftp.rta.nato.int/public/PubFulltext/RTO/MP/RTO-MP-049/MP-049-01.pdf

Vision
Kärnan i projektet är att utveckla enklare C2 simulator som kommunicerar med SkyView GCS via Nato protokoll STANAG 4586 (CCI). Problemet går att bryta ner i flera delar; analys av ADatP-3 kommunikationsstandard, identifiering av delsystem i simulatorn, att simulera enkelt C2 system, utveckla en enklare C2 demo display i SkyView GCS.

Syftet med simulatorn är att använda den tillsammans med SkyView GCS programvara för testning och demonstrationer.

Mål
• SkyView GCS ska kunna ansluta till simulatorprogramvaran via STANAG 4586 CCI (ADatP-3) kommunikationsprotokoll.
• Simulatorn ska simulera ett par olika C2 funktioner. T.ex.
o Innan flygning; uppdragsmeddelande, taktiska situationen, väderinformation, uppdragsinformation, flygrestriktioner.
o Under flygning; status meddelande, radarinmätta mål, progressrapporter.
o Efter flygning; uppdragsrapport, sensordata.
• Den mottagna C2 informationen ska visualizeras på ett bra sätt i SkyView GCS.
• Källkoden ska vara väl dokumenterad och enkel att vidareutveckla.

Önskvärda kvalifikationer
• Civilingenjör eller högskoleingenjör inom datavetenskap eller dylikt.
• ICS värderar det utförda arbetet högt men eftersom vi är ett mindre företag blir den sociala aspekten extra viktig för oss. Därför söker vi dig som tycker att programmering är roligt och samtidigt vill ta en aktiv del i företagsgemenskapen och inte har svårt att samarbeta med andra i projektform.
• Erfarenhet av C# eller annat .NET språk är önskvärt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.