Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-28

Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta exjobb går ut på att ta fram en prototyp av läroverktyget ”Skriv En Bild”.

Skriv En Bild är ett visuellt hjälpmedel för att utveckla förståelse för spatiala relationer, t.ex. prepositionerna på, i, under, över, ovanför, nedanför, framför, bakom, bredvid, till höger, till vänster.
Målgruppen är skolbarn (8-12 år) och syftet är att träna förståelsen för adjektiv och prepositioner i språk och deras kopplingar till beskrivningar och spatiella relationer mellan objekt.

Beskrivning av programmet:

1. Programmet skall slumpvis generera en bild (Bild 1) på halva datorskärmen genom att välja 2 objekt från en objektsdatabas, 1 verb från en verbdatabas, 1 utseendeadjektiv och 1 storleksadjektiv för varje objekt från en adjektivdatabas och 1 spatial relation mellan objekten från en prepositionsdatabas.
2. På andra halvan av skärmen finns Bild 2, som till en början är blank. På skärmen finns även ett textinmatnings-fält.
3. Användaren skall sedan återskapa bilden genom att skriva in en mening (i textinmatnings-fältet) som beskriver Bild 1. Bild 2 ändras i takt med att meningen i textinmatnings-fältet ändras.
4. Om användaren skriver in rätt mening så att Bild 2 ser ut som Bild 1, skall det spelas ett ljud och texten Grattis! visas på skärmen. Programmet startar sedan om (se steg 1).

Exempel på mening som programmet skall hantera: Ett stort grönt äpple ligger på ett litet rött bord

Prototyp: se http://www.tomorroworld.com/skrivenbild/
för att få en uppfattning av programmet.

Ytterligare funktionalitet:

- Varje objekt/egenskap/relation kan aktiveras genom ett aktiveringsord i meningen.
- När systemet känner igen ett aktiveringsord, skall det markeras med en färg som betecknar vilken typ av ordklass det är (räkneord, adjektiv, substantiv, verb).
- En särskild Hjälpguide-funktion skall kunna aktiveras med en knapp. När Hjälpguiden är aktiverad, så kan användaren markera ett ord i meningen och välja alternativa ord i samma ordklass från en lista (t.ex. markera blått och välja grönt, rött, osv).
- Alla adjektiv kan finnas i två former och rätt form måste kopplas till resp. objektsform (”en”/”ett”).
- Orealistiska kombinationer skall förhindras. Till exempel kan inte verbet stå vara förenlig med objektet boll.
- Systemet måste klara svenska meningar, och helst på engelska också.

Plattform: systemet skall utvecklas i ett modernt objektorienterat programspråk. Programmet måste kunna köras på en Windows-dator alternativt fungera i en webbläsare. Programmet kan använda 2D- eller 3D-grafik.

Arbetet kan genomföras hemifrån. Egen dator är ett krav. Omfattningen är beräknad till 5-10 veckor.

Teoretisk bakgrund:

Projektet ligger inom kognitionsvetenskap men angränsar till lingvistik, filosofi och artificiell intelligens (AI). Inom AI har många försök gjorts att använda språk som input för ett problemlösande datasystem. Detta projekt är avsett att utveckla ett pedagogiskt hjälpmedel för språkutveckling men är samtidigt också ett första steg i utvecklingen av en ny metod för att hantera språkliga input som ”aktiveringsord”.

Relaterad forskning:

- Peter Gärdenfors (professor i kognitionsvetenskap, Lunds Universitet): http://www.lucs.lu.se/peter.gardenfors/
Relaterat: Conceptual Spaces for Computer Vision Representations (A.Chella, M.Frixione, S.Gaglio): http://www.lucs.lu.se/spinning/categories/cognitive/Chella_Frixione_Gaglio/chella.pdf
- Daniel C. Dennett (professor i filosofi, Tufts University): http://ase.tufts.edu/cogstud/incbios/dennettd/dennettd.htm
Exempel: ”An Overview of my Work in Philosophy” (1996) http://ase.tufts.edu/cogstud/papers/Chinaoverview.htm
- Philip Johnson-Laird (professor i psykologi, Princeton University): http://psych.princeton.edu/psychology/research/johnson_laird/
Exempel: ”The History of Mental Models” (2005) http://mentalmodels.princeton.edu/papers/2005HistoryMentalModels.pdf

Handledare:

Robert Modlitba är f.d. kansliråd på Utbildningsdepartementet och mellanstadielärare, numera pensionerad. Utöver lärarutbildningen har han studerat pedagogik, matematik och statskunskap på Stockholms universitet samt läst litteratur inom kognitionsvetenskap på egen hand. Han har också erfarenhet av programutveckling genom att ha haft ett eget konsultföretag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.