Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-07-01

Förbättra effekten av konserverande ämnen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
En stark trend i dag är att man önskar livsmedel med så få tillsatser som möjligt och tillsatserna ska gärna var ”naturliga”. Samtidigt finns hos producenterna en strävan om allt längre hållbarhetstider ofta vid rumstemperatur. Att ta bort konserveringsmedel, som används för att förhindra tillväxt av patogena och produktförstörande mikroorganismer, är i många fall svårt. Hur effektivt ett konserveringsmedel är i en produkt beror på många faktorer. Samverkan med pH belyses ofta men vissa konserveringsmedel fördelar sig dessutom olika mellan fettfas och vattenfas vilket gör att både fetthalten och pH i emulsionen påverkar hur effektiv tillsatsen är. Möjligheten att använda nya hämmande ämnen från t.ex. växtextrakt skulle möjligöras om det går att styra var konserveringsmedlet hamnar i en komplex struktur. Den konserverande/hämmade substansen bör komma i optimal kontakt med mikroorganismerna som det skall hämma.

En möjlighet att styra den konserverande substansen så att den kommer i bättre kontakt med mikroorganismerna är att kapsla in den hämmande substansen på ett sådant sätt att den vill vara på samma ställe i livsmedlet som mikroorganismerna. Inkapsling av den hämmande substansen kan ske med olika tekniker såsom t.ex. spraytorkning, gelbildning, emulgering mm. Vilken teknik och vilket material man väljer att bädda in den hämmande substansen i beror på egenskaperna hos substansen och till vilken fas i livsmedlet man vill att kapseln ska söka sig.
Mål
- Applicera metod för inkapsling av ett konserverande ämne.
- Utvärdera effekten av det inkapslade konserverande ämnet i en livsmedelsmatris
- Rapportera möjligheten att använda inkapsling som teknik för att förbättra den konserverande effekten av ett ämne utifrån framtagna resultat i på labb och från data i litteraturen.

Projektupplägg
Projektet omfattar teoretiska studier, laborativa försök utvärdering av data samt sammanställning i form av en ex-jobbsrapport och muntlig redovisning. De laborativa försöken består av arbete med inkapsling av konserverande ämne, mikrobiologisk utvärdering samt mikroskopering.

För mer information och intresseanmälan kontakta:

Pernilla Arinder 010-5166612 [email protected]
Camilla Öhgren 010-5166698 [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.