Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-07-04

Optimering av stärkelsens molekylära egenskaper för framställning av miljövänliga förpackningsmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stärkelse är den nästvanligaste kolhydraten på Jorden. Den är lättisolerad ur en rad grödor, som potatis, majs och vete, och är en mycket viktig råvara inom bl.a. pappers-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Ett tämligen nytt användningsområde är som alternativ till råoljebaserade polymerer för tillverkning av förpackningsmaterial. Stärkelse bildar filmer med goda gasbarriäregenskaper, vilket är en fördel i t.ex. livsmedelsförpackningar som ska skydda maten från luftens syre. De goda filmbildningsegenskaperna tillskrivs framför allt amylosen, den linjära huvudkomponenten i stärkelse. Den optimala molekylstrukturen för framställning av stärkelsebaserade material är dock fortfarande okänd.

Syftet med detta projekt är att utveckla enzymatiska metoder för modifiering av de molekylära egenskaperna i potatisstärkelse för att uppnå bästa filmbildningsförmåga. Ett antal olika stärkelsemodifierande enzymers effekt på molekylstrukturen samt sambanden mellan struktur och filmbildning kommer att studeras. Molekylstrukturen analyseras med enzymatiska och kromatografiska metoder, som gelfiltrering och HPLC, och stärkelsefilmernas egenskaper studeras tillsammans med våra samarbetspartners vid andra högskolor.

Arbetet kräver stor labvana och noggrannhet.

Projektet kommer att utföras i huvudsak på institutionen för livsmedelsvetenskap på SLU i Uppsala.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.