Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-07-12

Consequential LCC för hantering av förorenade sediment

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Det finns mycket förorenat sediment i Östersjön som kan behöva flyttas bland annat för att fartyg ska kunna passera. De förorenade massorna kan hanteras på olika sätt, bland annat genom att lägga det på deponi på land, kapsla in det på havsbotten eller stabilisera/solidifieria massorna (s/s-metod) . Inom EU projektet SMOCS (Sustainable Management Of Contaminated Sediment) samarbetar flera länder kring Östersjön för att förbättra hanteringen av förorenat sediment och göra det lättare för hamnar att fatta rätt beslut som är mer hållbart i längden. Projektet pågår mellan år 2010-2012. Inom en av de ingående arbetsgrupperna vill man från ett övergripande och internationellt, ekonomiskt perspektiv, definiera vilka aspekter som utgör de mest kritiska punkterna i hanteringen av förorenade sediment.

Uppgift:
Examensarbetets övergripande mål är att underlätta arbetet mot en hållbarare hantering av förorenade sediment. Detta genom att klassificera föroreningssituationer och hanteringsalternativ i Östersjön utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Målet är att oavsett föroreningssituation och val av hanteringsmetod, ska det vara möjligt att på förhand kunna definiera vilka aktiviteter som har potential att få stora ekonomiska konsekvenser samt vilka intressenter som kan drabbas av dessa.

Metod:
Metoden utgörs av Consequential LCC - metodik som används för att beskriva vilka effekter/kostnader som förändringar av en livscykel bidrar till.

Tidsplan:
Beräknas starta hösten 2011.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.