Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-07-21

Utredning av kylning med havsvatten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsgivare: Havets Hus

Havets Hus är ett publikt akvarium i Lysekil. I akvariet finns ca 40 akvarier med totalt
ca 265 000 l vatten. Akvariet har till syfte att öka kunskapen och förståelsen för havet och dess invånare. I Havets Hus visas ett urval av de djur som lever i Gullmarn och i Västerhavet. Akvariet besöks årligen av ca 80 000 besökare och är därmed kommunens största turistattraktion.

Uppgift:
Havets Hus förbrukar stora mängder energi (770 MWh 2009, varav drygt en tredjedel är fjärrvärme och resten är el). Ventilation, avfuktning pga. kondensproblem, cirkulation av vatten mm. är alla energikrävande processer på Havets Hus. Tidigare examensarbeten har handlat om att specificera energiförbrukningen och att ge förslag på hur systemet kan optimeras.

I dagsläget kyler man luften men även vattnet till akvarierna när det ingående havsvattnet har för hög temperatur. Ett intressant förslag som uppkommit är att utreda möjligheten att använda spillvärme från kylmaskinernas kondensorer och/eller framförallt att kyla kondensorerna med havsvatten för bättre COP värde.

Havsvatten är ju ingen bristvara och kan man utnyttja det för att spara el har man verkligen tagit ett stort steg framåt mot hållbarhet och resurseffektivitet och blir en föregångare för många verksamheter längs kusten.

På Kristinebergs Marina Forskningsstation i Fiskebäckskil utanför Lysekil prövar man nu att kyla luft med havsvatten på sommaren och värma luft med havsvatten på vintern, och detta bör med fördel studeras som ett referensprojekt för att dra lärdom om hur man skulle kunna gå till väga på Havets Hus. Kontaktpersoner på Kristineberg finns att tillgå för att få inblick i hur systemet fungerar.Slutgiltig formulering av frågeställning fastställes i samråd med studenterna och ev. handledare på högskolan. De i bakgrundsstycket nämnda tidigare examensarbetena kan absolut ligga till grund för och användas som underlag för det nya projektet.

Förkunskaper
Du som söker detta examensarbete bör läsa en ingenjörsutbildning med applicerbar inriktning och kunskaper inom t.ex. termodynamik, energilära, reglerteknik el. likn.


Omfattning
Examensarbetet kan anpassas till både kandidat- och masternivå och kan utföras av en eller flera studenter tillsammans.

Ort
Lysekil

Reseersättning inom Västra Götaland
Ja

Kontaktperson Miljöbron
Anna Jonson Sahlberg, 0731-803 845
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.