Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-08-03

Fordonsmodell för realtidsberäkning av energiförbrukning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Den allra starkaste drivkraften för Scanias produktutveckling är att minska bränsleförbrukningen hos våra lastbilar för att förbättra driftsekonomi och minska miljöpåverkan. Det finns många sätt att åstadkomma detta på. Ett område med stor potential är stödsystem för att framföra fordonet på ett energieffektivt sätt. För att kunna utveckla sådana system är en viktig del att kunna simulera effekten av olika alternativ.

Scania använder i dag ett antal olika fordonsmodeller för att simulera olika konfigurationer av våra lastbilar anpassade för olika fordonsfunktioner.

Uppdragsbeskrivning
Målet för examensarbetet är att utveckla en modell för att skatta den totala energiåtgången för en lastbil. Modellen är tänkt att utgöra en viktig del av ett kommande koncept kring energieffektiv navigering.

Examensarbetet kommer bland annat att innefatta :
•En översyn av befintliga fordonsmodeller inom Scania för att skatta energiåtgång under olika driftförhållanden.
•Anpassning, alternativt utveckling av modell för det aktuella användningsområdet.
•Verifiera simuleringsmodellen med hjälp av andra mer precisa modeller och uppskatta modellfel.
•Analys kring avvägningen mellan kort beräkningstid och precisionen i simuleringsresultatet.

Du kommer under exjobbstiden att komma i kontakt med flera av våra ingenjörer med stor kunskap inom området fordonsmodellering och också få insikt i flera av de spännande framåtblickande koncept som vi arbetar med inom Scania. Du kommer att vara placerad på en grupp med starkt fokus på forskning och långsiktig produktutveckling, med stort utrymme för kreativitet och egna initiativ.

Vi söker
Examensarbetet är lämpligt för civilingenjörsstudenter med fordons-, reglerinriktning eller liknande.

Antal studerande: 1-2
Startdatum för ex-jobbet: Enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktperson och handledare
Anders Johansson, 08-553 81596, [email protected]

Ansökan skickas till
anders_w.johansson @scania.com
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2011-08-20


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.