Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-08-03

Förhindra våtstyrka i värmebehandlad kartong av oblekt massa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I steriliserings-processen utsätts förpackningarna för temperaturer upp till 130C. Under denna process utvecklar det oblekta skiktet i kartongen en våtstyrka som gör det svårt att slå upp och återvinna fibrerna i returhanteringen.

I litteraturen finns beskrivet att oblekt massa utvecklar en våtstyrka vid värmebehandling och hypotesen är att vattenresistenta tvärbindningar introduceras. Labstudier som bl. a gjorts på Korsnäs visar att det finns ett samband mellan lignininnehåll och utvecklad våtstyrka.

Syfte
Att modifiera den oblekta massan på ett sådant sätt att utvecklingen av våtstyrka förhindras eller minimeras vid värmebehandling.

Utförande
• Litteraturstudie

• Modifiering av oblekt massa – ändrade process-betingelser

• Tillverkning av labark, värmebehandling samt bestämning av våtstyrka och uppslagbarhet

Villkor och begränsningar
De behandlingar som görs ska vara livsmedelsgodkända och kostnaderna ska vara ekonomiskt försvarbara.

Tidplan
Arbetet är tänkt att starta under Q2/Q3 2011.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.