Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-08-10

Utveckling av program för driftoptimering av förbränningsanläggningar.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
EnviLoop AB är ett konsult- och serviceföretag inom miljö- och energiområdet. Våra kunder återfinns inom energi- och industrisektorn. Exempel på dessa är AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad, Mälarenergi AB, Söderenergi AB, Setra Group AB, Jämtkraft AB och Stora Enso AB.

Vi erbjuder idag en kedja av tjänster och produkter, allt för att knyta ihop kundens produktion av ånga, värme och el med kundernas miljöpåverkan. Vi har sedan starten arbetat aktivt med såväl miljökontroller och miljöberäkningar som biobränslekonverteringar och energieffektivisering samt anläggningsspecifika driftinstruktioner och rutiner.

Examensarbetet:
Det blir allt viktigare att utnyttja den energi som vi har tillgång till nu när stora delar av världen strävar mot en hållbar utveckling och kärnkraftens storhetstid ser ut att gå mot sitt slut. Ett sätt att utnyttja energi är att optimera driften av förbränningsanläggningar.

Uppgiften består i att med hjälp av data från verkligheten hitta styrande samband och bygga upp strukturer som sedan kan implementeras i ett datorprogram.

För en fullständig beskrivning av examensarbetet, kontakta oss på EnviLoop.

Lycka till.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.