Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-08-17

Venflöde efter djup ventrombos

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En djup ventrombos, DVT (blodpropp) hindrar flödet i drabbade blodkärl. Under behandling löses proppen upp successivt men ofta kvarstår trombosrester. Ibland tillkommer nya tromboser och man tror att försämrat blodflöde och/eller kvarvarande trombosrester bidrar till detta. Vi har undersökt ett par hundra sådana patienter med venflödesmätning (avflödespletysmografi) och ultraljud, arbetet består i att sammanställa information om dessa patienter från journaler och undersökningsresultat och beskriva hur flödet återkommer efter DVT.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.