Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-08-26

Hälsofrämjande ledarskap

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rubrik:
Hälsofrämjande ledarskap

Uppdragsgivare:
Kommunhälsan Kalmar kommun

Bakgrund:
Kalmar kommun håller på att ta fram en policy för hälsofrämjande arbetsmiljö och arbete pågår med att lyfta in det hälsofrämjande arbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, där det hälsofrämjande ledarskapet utgör en viktig del.

Frågeställning, syfte:
Kommunhälsan i Kalmar kommun är intresserade av att ta reda på mer om chefernas attityder, kunskap och förväntningar på det hälsofrämjande ledarskapet. Denna studie kan sedan ligga till grund för bland annat utbildningar och informationsinsatser.

Kontaktperson:
Ulla W Hellström
Hälsoutvecklare
Kommunhälsan Kalmar kommun
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.