Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-08-29

Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Marknadsundersökning/Studier av marknadsföringsaktiviteter

KTH disponerar fyra stipendier avsedda att användas för examensarbete inom marknadsföring och/eller finansiering.
Varje stipendie är på 25.000 svenska kronor och förutsätter att arbetet bedrivs vid KPI, Kievs Polytekniska Institut.
Med lokal handledning av lärare från KPI samt deltagande i relevant undervisning.
Exportrådets kontor i Kiev kan medverka till att delar arbete för en stipendiat kan ske inom ramen för internship vid kontoret i Kiev.

Fyra STIPENDIER om vardera 25.000 kronor.

Fyra KTH-teknologer har möjlighet att under 20 veckor studera vid Kiev Polytechnic Institute, KPI (National Technical University of Ukraine, NTUU)

Stipendierna är tilldelade KTH:s skola för Arkitektur och byggd miljö. Partner - institutioner vid KPI är institutionerna för Marknadsföring och International Banking Institute.

Språkbegränsningar
Undervisningsspråket är ukrainska/ryska varför kunskaper i dessa språk är en förutsättning för att följa undervisningen.

För dem som planerar att genomföra sitt examensarbete finns möjlighet till handledning av engelsktalande professorer/lärare.

Stipendiebeloppet är beräknat på att en del av kostnaderna finansieras med svenskt studiemedel.

Alla KTH-teknologer kan söka dessa stipendier.
Ansökan kan göras vid två tillfällen: den 5 juni och den 15 september 2011. Ansökningar accepteras även senare om det finns pengar kvar.
Ansökan kommer att behandlas snabbt.
Avsikten är att de som ansöker i juni ska kunna planera för studiet i Kiev redan under hösten 2011. Senare ansökningar kan börja när överenskommelse träffats med KPI.

Sänd därför in era ansökningar senast den 5 juni respektive den 15 september till Carl-Axel Engdahl.

Ansökan skrivs på vanligt papper och ska innehålla:
1. Namn

2. Personnummer

3. Utbildningsprogram vid KTH och årskurs samt antal avklarade studiepoäng.

4. a. Syftet med studierna i Kiev, kurser eller examensarbete.

b. Vid examensarbetet – namn på företag eller organisation samt inriktningen preliminär titel på examensarbetet.

5. Beräknad tidpunkt för vistelsen i Kiev.

6. En personlig redogörelse för syftet med studierna och på vilket sätt studierna
i Ukraina ingår i planeringen för fortsatta studier och eller förvärvsarbete.

Ansökan sänds som post eller E-mail till:

Carl-Axel Engdahl , [email protected]

KTH,
Bygg och fastighetsekonomi
100 44 Stockholm

Webbsida http://kpi.ua  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.