Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-05

Volvo IT - attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Våra kontorslokaler är till många delar likvärdiga med dem som vi hade för trettio år sedan. Under de senaste åren har våra arbetssätt däremot förändrats radikalt. Många arbetsgrupper, såsom projektledare, account managers etc, arbetar idag mestadels i globala team där möten via telefon eller communicatorsamtal är självklara inslag. Dessa möten sker oftast enskilt för respektive site. I de stora landskapsmiljöer som vi har blir den här typen av möten störande inslag. Alternativet som många tillgriper är att boka konferensrum, som kan vara avsedda för sex till femton deltagare, eller att arbeta hemifrån.

Lämpligt utbildningsområde

Här skulle en blandning av olika utbildningar vara fördelaktiga såsom beteendevetar-, arkitekt- , ergonomi-, organisation-, teknisk- eller med arbetsmiljöinriktning.

Uppdragsbeskrivning av examensarbetet

Utifrån aspekten att vara en attraktiv arbetsplats ta fram förslag på hur vi kan förändra vår arbetsmiljö för att bättre anpassa oss till den verklighet och de krav som våra medarbetare arbetar i. Hur kan behoven utifrån olika befattningar, arbetsinnehåll, arbete i grupp eller enskilt osv se ut?

Idag sitter vi i stora kontorslandskap och många använder konferensrummen för enskilt arbete. Vilka kreativa miljöer bör vi överväga att skapa? Vilka lagkrav och säkerhetskrav måste vi ta i beaktande? Inte minst den ekonomiska aspekten av olika lösningar bör beaktas?
Sammanfattningsvis skulle resultatet kunna redovisas i fyra olika delar:
1.Vilka arketyper ser vi på företaget idag? Vad kännetecknar deras sätt att arbeta?

2. Vilka krav kan identifieras som vi måste ta hänsyn till?
3. Vilka best practices finner vi i vår omvärld? Gärna exempel på lyckade miljöer hos företag med liknande arbetssätt.
4. Vilka faktorer kan finnas för en attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv?

Handledare är Lars Hällås, line manager, och Yvonne Nordin, HR Business Partner.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.