Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-19

Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: FABS

FABS bygger och förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, såsom skolor, samt för näringslivsverksamhet. Företaget har 65 fastigheter runt om i Alingsås kommun och dessa består av flera 100 olika byggnader. Sedan 2007 är företaget miljödiplomerat och man jobbar aktivt med att förbättra företagets miljöprestanda. Förutom det interna arbetet är en viktig del i detta att, i den mån det är möjligt, påverka lokalernas hyresgäster att agera miljöriktigt.

Uppgift:
FABS är måna om att ha en hög servicenivå gentemot sina kunder och för att upprätthålla denna så har man ett tiotal tekniker som ser till att den dagliga driften fungerar som den ska och åtgärdar eventuella problem som uppkommer. Varje tekniker har ansvar för ett visst antal fastigheter men det finns i dagsläget ingen direkt styrning av hur transporter och rutt-upplägg är mellan dessa. Det finns därför troligen stor potential att spara in på antalet körda mil genom veckoplanering, ruttplanering och liknande åtgärder. FABS vill ha hjälp med att se över hur bilarna används idag samt få förslag på verktyg och andra sätt som kan minska antalet körda mil och därmed minska företagets miljöpåverkan. Examensarbetet bör ta sin början med en sammanställning av hur bilarna används idag för att få ett utgångsläge för att därefter ge en översyn av de metoder för att t ex ruttplanera som är applicerbara i den typ organisation som detta handlar om. Resultatet bör innehålla förslag på hur FABS kan minska antalet körda mil utan att detta påverkar servicegraden eller effektiviteten.
Förkunskaper
Utbildning inom logistik och ett intresse för miljö och hållbar utveckling.

Omfattning
Examensarbetet omfattar 15 hp på kandidatnivå.

Ort
Alingsås

Reseersättning inom Västra Götaland
Ja

Kontaktperson Miljöbron
Maria Rydberg, tel. 0732-70 55 73

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.