Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-20

Logistiksystem för process baserad arkitektur

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scania håller på med arbetet att byta ut våra system inom provningsprocessen, som en del i detta ingår att byta ut nuvarande system för logistikhantering av prototypartiklar. Den nya arkitektur som skapats för att stödja provningsprocessen är en processbaserad arkitektur baserad på business process management (BPM). Målet med den processbaserade arkitekturen är att:
- Implementera systemfunktionalitet utifrån verksamhetsprocesserna
- Snabbare ledtider från processförbättringar till implementation
- Möjlighet att mäta process
- Hjälpa användare att följa process genom implementation av regler och formulär

Det logistiksystem som skall användas för logistikhantering av prototyp artiklar måste därför passa i en processbaserad arkitektur

Uppdragsbeskrivning
Uppdragsbeskrivning – förslag
1. Inventera befintliga system inom logistik på scania
2. Identifiera övergripande krav från Texas projektet på ett logistik system
3. Föreslå logistik systemlösning utifrån ovan behov
4. Mappa in logistik systemlösning i en processbaserad(BPM) plattform
5. Förslag på hur en logistiklösning kan användas i processbaserad arkitektur

Utbildning/linje/inriktning
Datateknik, systemutveckling eller annan lämplig inriktning
Antal studerande: 1 eller 2 personer
Startdatum för ex-jobbet: Våren 2012
- Examensarbetet kan startas tidigare/så snart som möjligt – om rätt person(er) finns.

Beräknad tidsåtgång: 10 – 20 veckor
Kontaktpersoner och handledare
Joakim Ånestrand Phone: 070-4143234 E-mail: [email protected]
Martin Bladh Phone: 070-565 22 38 E-mail: [email protected]
Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU 11-43” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2011-10-25


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.