Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-20

Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektbeskrivning

Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms universitet har i samarbete med Tobii tagit fram en prototyp på ett nytt hörseltest för spädbarn (yngsta målgruppen är 4 månader gamla barn) som använder sig av avancerad eye tracking teknologi från Tobii Technologies. Hörseltestet baseras på den VRA-teknik, Visual Reinforcement Audiometry, som används i dagens kliniska praktik. Testet använder en Tobii eye tracker för att tolka barnens svar på ett objektivt, automatiserat sätt. Syftet är att möjliggöra hörseltröskelidentifiering på många olika frekvenser hos spädbarn. Prototypen består av en applikation, kodad i Visual Basic, som använder sig av Tobiis Software development kit (SDK) i interfacet mot eye trackern. Metoden har testats på målgruppen men mycket intressant arbete kvarstår för att få fram en fungerande applikation/metod.
Vi letar efter engagerade, självgående studenter som är intresserade av att vidareutveckla ett program som kan revolutionera diagnostik inom hörselvården för barn. Programmeringskunskaper är inte krav för alla projektförslag men är fördelaktiga. Förmåga och vilja att förstå teknologin bakom eye tracking samt möjlighet att programmera eye trackern i C ++, Python eller ett annat språk är viktigt för några av projekten.
Det fungerar utmärkt att jobba i team eftersom projektförslag kan kombineras med varandra.

Alla exjobb innebär nära kontakt med Tobii med möjlighet att lära sig mer om deras teknologi. Arbetet har hittills varit förlagt till Stockholms Universitet, Institutionen för lingvistik (Babylab) men vissa delar kan även komma att utföras vid Tobii Technologies (Danderyd) och Karolinska sjukhuset. En viss engångsersättning vid projektets avslut ingår.

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna för mer information och intresseanmälan.
Inger Uhlén, Överläkare Hörselhabiliteringen, KS: [email protected]
Peter Tiberg, Tobii Technologies: [email protected]
Iris-Corinna Schwarz, Forskarassistent (PhD), SU: [email protected]
Francisco Lacerda, Professer i fonetik, SU: [email protected]

Ämnesområden:

Programmering, eye tracking, medicinsk teknik, hörsel, nya testmetoder för spädbarn

Omfattning

Uppdraget består av flera delar som kan utgöra flera/olika examensarbeten. Utformning av examensarbete beror på sökandes inriktning och vilja tillsammans med de önskemål som identifieras hos uppdragsgivarna/handledarna. Det går alldeles utmärkt att utföra två projektförslag i teamarbete. Projektförslagens omfattning är lämplig för 15 hp såväl för 30 hp examensarbeten. Arbetet skrivs med fördel på engelska. Engelsktalande sökande är vällkomna!

Förslag på delprojekt/examensarbeten, för diskussion:

1. Metodutveckling:
Gå igenom det arbete som är gjort och utvärdera kod samt ge förslag/genomför förbättringar inom både kodning samt åldersanpassade stimuliversioner. I detta kan ingå både visuella och auditiva stimuli, dvs. amplituden och frekvensen på uppspelade ljudstimuli. Även svarstider och reaktionsnivåer i metoden skall analyseras. Självklar ingår här även test av spädbarn av olika åldrar och debuggning av kod.

2. Jämförande utvärdering av det automatiserat hörseltest med Tobii eye tracking mot VRA:
I arbetet ingår att testa barn med bägge metoder och validera den nya metoden, samt undersöka vilka regulatoriska krav och certifiering som behövs för att kunna använda metoden kliniskt.

3. Funktionalitet och säkerhet:
Programjustering med hänsyn till funktionalitet och tekniska krav: Justera programmet så att programmet ska kunna uppfylla de tekniska krav ställda på audiometrar och kalibrering av ljudnivåer inom hörseltekniken. Programmet i dagsläge styr t.ex. inte utnivån optimalt och skulle eventuellt gynnas av en extern förstärkare. Metodisk testning för buggar ingår och det ska kodas för felhantering.

4. Utveckling av användargränssnitt:
Justera koden för att optimera metoden vad det gäller användarvänlighet. Göra justeringar i koden för att ta fram resultat-, delresultat- och löpande signifikansrapporteringsinterface för klinisk användning. Evaluera på användarmålgruppen: audionomer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.