Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-23

On-Board diagnostics för säkerhetssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I samband med fordonsutveckling är säkerhet en av de viktigaste egenskaperna. Med ny funktionalitet följer även nya säkerhetsåtaganden. Därmed fokuserar framtida utvecklingsarbete på just säkerhet.

Inom fordonsdiagnostik används ett förfaringssätt som heter On-Board Diagnostics (OBD) som ger fordonsägaren eller en verkstadstekniker tillgång till information som kan informera om fordonet är i behov av reparation eller inte. Idag regleras OBD av lagkrav för hur diagnos av emissionsrelaterade system och funktioner ska hanteras.
På samma sätt förutspås liknande krav för diagnos av säkerhetssystem i framtiden.

Mål
Presentera konsekvenser av det som är känt när det gäller kommande OBD krav för säkerhetssystem och kom med förslag på hur detta kan hanteras i framtida produktutveckling.
Presentera ett eller flera tänkbara scenarior för hur lagkraven kommer att utvecklas och hur vi då bör hantera detta.

Uppdragsbeskrivning
Utred konsekvenser av kommande OBD krav för säkerhetssystem med avseende på implementation, arkitektur etc för styrsystemen och deras diagnos-funktionalitet.
Arbetet innebär många tvärfunktionella kontakter och en hel del granskning av dagens diagnoskoncept, kommande lagkrav och de standarder som används för diagnos men även en del praktiskt arbete och tänk kring systemering och olika implementationslösningar. Beroende av den sökandes intresse kan man även tänka sig viss implementation och prototyping.

Kvalifikationer
- Studenten ska studera till civilingenjör.
- Intresse för inbyggda system och diagnos av dessa
- Fordonsintresse eller nyfiken på att lära sig
- Utåtriktad, orädd och frågvis.

Handledare och kontaktperson
Pär Sundbäck, 08-553 855 41, [email protected]

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-46” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.