Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-23

Diagnos över Ethernet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Framtidens utveckling av elektroniska styrsystem (ECU:er) kräver stor bandbredd och robusta alternativ till CAN-bussen.

Ethernet är ett av de möjliga alternativen som möter dessa krav men det är många utmaningar för att realisera detta i fordonet. Idag sker diagnos av styrsystemen via CAN nätverket men vi vill nu undersöka möjligheter och risker med att använda Ethernet istället. I begreppet ’diagnos’ innefattas bland annat information och tjänster för felsökning, reparation, parametersättning och byte av programvara.

Mål
Presentera risker och möjligheter av att använda Ethernet för diagnos.
Presentera hur detta kan användas i framtida produktutveckling av diagnosfunktioner.

Uppdragsbeskrivning
Undersök möjligheterna att använda Ethernet för diagnoskommunikation, parametersättning och byte av programvara mm för ECU:erna.
Arbetet innebär många tvärfunktionella kontakter och en hel del granskning av dagens diagnoskoncept och de standarder som används och kommer att användas för diagnos men även en hel del praktiskt arbete och tänk kring systemering och olika lösningar. Beroende av den sökandes intresse kan man även tänka sig viss implementation och prototyping.

Kvalifikationer
- Studenten ska studera till civilingenjör.
- Intresse för inbyggda system och diagnos av dessa
- Fordonsintresse eller nyfiken på att lära sig
- Utåtriktad, orädd och frågvis.

Handledare och kontaktperson
Pär Sundbäck, 08-553 855 41, [email protected]

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-47” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.