Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-06

Generationsväxling i företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Majoriteten av företagen i Östersunds kommun är småföretag. Många av företagsledarna är äldre och närmar sig pensionen. Frågan är vad som ska hända med företaget när företagsledaren går i pension? Att planera och genomföra ett ägarskifte för ett företag är en process som tar tid. Om det inte finns någon som kan ta över verksamheten riskerar företaget att läggas ner och därmed går arbetstillfällen och affärsmöjligheter förlorade. En generationsväxling eller ägarskifte i ett företag kan göras på flera olika sätt, till exempel kan någon familjemedlem ta över företaget, en eller flera anställda kan ta över verksamheten eller så kan företaget köpas av en extern köpare.

- Hur ser situationen ut för företagen i Östersunds kommun? Hur många företag är det som står inför en generationsväxling de närmaste åren?
- Har företagen en plan för hur generationsväxlingen ska gå till?
- Vilka svårigheter står företagen i Östersunds kommun inför för att klara av att genomföra generationsväxlingen?
- Vad finns det för hjälp och vilka stödfunktioner finns det för företag som står inför ett ägarskifte? Saknas något?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.