Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-10

Gestaltning av entréer till naturen & naturreservat

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro kommun beslutade 2010 om 14 nya kommunala tätortsnära naturreservat. Dessa ligger dit an bostadsområden. Vårt syfte med att skapa reservaten är att säkerställa grönområden nära människor, så när Örebro växer så finns områden för rekreation och folkhälsa bostadsnära.

Entréerna till naturreservaten är ofta lite dolda och det är ofta ingen skyltning dit. I Sverige ökar ohälsan och samtidigt kommer rapporter om att närheten till naturen är avgörande för hur mycket vi rör oss. Nu har vi ju säkerställt tillgången genom reservatsbildning, men vi behöver locka in besökarna tydligare. Exjobbet skulle gå ut på att ta ett eller flera av reservten och studera hur man kan göra entréen tydligare och mer inbjudande. Det kan även innebära att hitta strategiska punkter för att leda besökare till reservatet.

Reslutatet kan vara:
- ett generellt gestaltningsprogram för entréer
- ett gestltningsförslag för entréer och rastplatser i ett specifikt reservat

Exjobbet lämpar sig för landskapsarkitekter och andra utbildningar med gestaltning av natur/landskap. Om väljer en vinklling på endast skyltning till området så skulle det kanske även passa de som studerar kommunikation & information.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.