Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-14

Betydelsen av självantigen vid artrit

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som framförallt angriper och förstör lederna. RA är relativt vanligt förekommande då omkring 1% av populationen drabbas och den är 3 ggr vanligare bland kvinnor än bland män. RA är en heterogen sjukdom och för att kunna studera de bakomliggande orsakerna har olika typer av djurmodeller skapats som härmar olika aspekter av sjukdomen.

Detta projekt syftar till att undersöka mekanismerna bakom den artrit som uppstår i en adjuvant inducerad artritmodell. Genom att injicera polysacchariden mannan i en särskild musstam (SKG möss) som har en mutation i ZAP70 genen och därför nedsatt T-cells signalering, kan artrit induceras. T-cellerna är primära för att sjukdomen skall uppstå men man vet mycket lite om vad som aktiverar dem. I projektet kommer ett flertal olika immunologiska in vivo och in vitro tekniker att användas så som flödescytometri, ELISA, histologi, cellodling med primärceller samt PCR för genotypning.

Projektet är lämpligt som masterprojekt/exjobb men även kortare projekt kan diskuteras. Motiverade studenter skall vara cellbiologiskt intresserade och bör ha grundläggande kunskaper i immunologi.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.