Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-19

Optimering av lämpliga enzymer för enzymatisk flisförbehandling för energieffektiv TMP tillverkning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Termomekanisk massatillverkning (TMP) är en energikrävande process. Genom att förbehandla flis med lämpliga kemikalier/enzymer kan energibesparingar nås. Dock finns stora oklarheter kring enzymbehandling; vilka enzym är effektiva, hur skall de doseras och vilka effekter som optimalt kan uppnås.
En effektiv användning av enzymer i industriell skala kräver stor kännedom om doseringsmängd och de processvillkor som är optimala för varje enzym. Antalet potentiella enzymer för detta ändamål är relativt stort och ytterst få om än några optimeringsstudier rörande flisförbehandling med enzym är idag gjorda. Det finns således ett stort kunskapsbehov rörande enzymernas inverkan på flisförbehandling för energibesparing vid TMP tillverkning.
Projektidén är att testa ut lämpliga enzymer för flisförbehandling för energibesparing vid TMP tillverkning genom att studera omfattningen av angrepp på ved liksom att koppla detta till raffineringsegenskaper.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.