Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-19

Reality capture

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det här examensarbetet går ut på att skapa en uppdaterad representation av världen utifrån bild-data. Helst ska det göras i realtid. Systemet ska gå att bygga in i en produkt för att ge positionsbestämning och kollisionsundvikning.

Microsofts Kinect har visat på en del av de möjligheter som finns när maskiner ges kunskap om dess omgivning. En revolution väntar när den här tekniken sprider sig till fler och fler apparater. Idag väntar alla våra maskiner passivt på att en människa ska ta initiativet till att något ska göras. Reality capture är tekniken som saknas för att maskiner ska kunna interagera med sin omgivning.

Reality capture är ett jätteområde, med många aktiva forskare. Detta examensarbete ska inte lösa alla problem som finns inom området. Men det finns tillräckligt mycket publicerat för att utifrån artiklar kunna göra ett enkelt system som bygger upp en uppdaterad representation av omgivningen.

Examensarbetet består av följande moment:
• Litteraturstudie och planering
• Inköp av hårdvara/mjukvara
• Genomförande
• Rapportering/Dokumentation

Utförande
Vi är öppna för att antingen en person eller två personer gör detta examensarbete.

Vi har kontor mitt i centrala Norrköping i fantastiskt fina lokaler, och ser gärna att den/de som gör detta examensarbete tillbringar åtminstone några dagar i veckan här.

Huvudhandledare för detta examensarbete kommer att vara Torkel Danielsson.

Profil på sökande
Vi har stora förhoppningar på detta examensarbete – tekniken är fantastiskt spännande. Du/ni som ska göra detta delar vår passion för möjligheterna med reality capture.

Förutom ett brinnande intresse och en vilja att lyckas tror vi att du/ni är en blivande civilingenjör. Programmeringskunskaper är ett krav. Bildbehandling är nog bra att ha med sig, men man behöver inte vara en expert.

Om Intuitive Aerial
Intuitive Aerial utvecklar luftburna kameraplattformar för fotografer och filmare. Med den tripod in the sky som bolaget utvecklar får alla fotografer och filmare enkelt tillgång till friheten och kraften i flygfoto.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.