Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-21

Miljöutredning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Fastighetskontoret
Fastighetskontoret är en av Göteborgs Stads centrala förvaltningar med ansvar för bland annat mark- och exploateringsfrågor inom kommunen. En central uppgift för förvaltningen är att tilldela kommunal mark till nya projekt som kan vara bostäder, infrastruktur mm och därefter tillsammans med andra förvaltningar planlägga och ansvara för genomförandet. Fastighetskontoret förvaltar även byggnader på reservmarken, dvs mark som ägs av kommunen men ännu inte är planlagd. Även viss bostadsförmedling och bostadsanpassning för funktionshindrade ingår i förvaltningens uppdrag. Förutom de mer operativa delarna finns också en administration med t ex fastighetsvärdering och juridiska frågor.

Uppgift:
Fastighetskontorets verksamhet är sedan 2006 miljödiplomerad. I samband med införandet av diplomeringen fick förvaltningen hjälp från studenter med att ta fram miljöutredningar. Sedan dess har mycket av miljöarbetet utvecklats och organisationen har förändrats och det finns därför ett behov av att genomföra en ny miljöutredning. Den nya utredningen kommer att ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet och inom ramen för ex-jobbet skall även förslag på hur miljöarbetet kan utvecklas finnas med. I övrigt skall de delar som en traditionell miljöutredning innefattar finnas med: kartläggning och värdering av de miljöaspekter som fastighetskontoret ger upphov till, sammanställning av laglista, presentation av befintligt miljöarbete samt genomgång av tidigare tillbud och olyckor inom miljöområdet.

Förkunskaper
Kunskaper inom miljöledning.

Omfattning
Examensarbetet omfattar 15- 30 hp och kan anpassas till både kandidat- och masternivå.

Ort
Göteborg

Reseersättning inom Västra Götaland
Ja

Kontaktperson Miljöbron
Maria Rydberg tel. 0766-12 17 51

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.