Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-24

Energiåtervinning i radarsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Dagens och framtidens radarsystem utvecklas för längre räckvidd, bättre noggrannhet och ökad pålitlighet. En utmaning är att ta hand om radarsensorns förlusteffekt. Den kommer alltid att vara en stor del av den tillförda effekten även om mycket arbete görs för öka effektivitet och verkningsgrad.

Saab letar efter nya sätt att utnyttja förlusteffekten tex genom följande projektförslag:

• Inventering av nutida och framtida teknik

• Bedömning av mogenhet och inplacering på tidsskala

• Framtagning av prognos av tänkbara prestanda i termer av tex vikt, verkningsgrad, miljö, volym för respektive koncept.

Perspektivet skall vara år 2012-2030.

Examensarbetet är tänkt för en student med omfattningen motsvarande 30 hp.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen
Kontaktpersoner
Jan Rydén
tfn: +46 31 794 9404
Torgny Hansson, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 8663  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.