Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-24

Nanomaterial i konstruktionen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Nanomaterial finns numera runtomkring oss även i ganska vardagsnära sammanhang tex för behandling och modifiering av ytors egenskaper.
Användning av dessa i radarprodukter är dock ännu inte verklighet varför en komplett genomlysning av våra produkter med avseende på denna teknologi är nödvändig.

Detta projekt avser att utifrån en känd systemkonfiguration bedöma var teknologi av detta slag kan vara tillämplig (och tekniskt och kommersiellt lönsam). Följande typer av nanomaterial skall avhandlas:
• Nanostrukturerade komponenter
• Nanostora partiklar inblandade i andra material
• Nanostrukturerade ytor
• Nanostrukturerade bulkmaterial

Projektet omfattar:
• Kunskapsuppbyggand med avseende på materialens egenskaper och användningsområden
• Definition av referenssystem
• Inventering av användningsområden
• Krav på nya användningsområden och lösningar
• Bedömning av potential för respektive koncept.
• Jämförelse mellan olika lösningar med avseende på kostnad prestanda och tidshorisont

Examensarbetet är tänkt för två studenter med omfattningen motsvarande
30 hp vardera.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontaktpersoner
Jan Rydén
tfn: +46 31 794 9404
Torgny Hansson, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 8663

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.