Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-24

Miniatyrisering av styr- och mätenhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Realtime Embedded AB bedriver intern utveckling av en plattform i syfte att påvisa bolagets
kompetens och samtidigt möjligheterna med inbyggda system. Plattformen har namnet
”Modesty” och består av två huvuddelar, ”CoreOne” och ”NanoControl” och ingår i en
demoplattform med Märklins tåg i serie Z. CoreOne är en avancerad styr och kontroll enhet
baserad på RISC processorer i en FPGA. Det här examensarbetet avser den andra enheten
som benämns NanoControl och är en betydligt enklare och mycket mindre styr- och mätenhet.
NanoControl är framtaget genom ett examensarbete som är i redovisningsfasen, dvs
konstruktionen fungerar. Tanken är att miniatyrisera framtagen elektronikkonstruktion för
NanoControl.

Vidare se bilaga >>

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.