Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-27

3D-geometri i bränslesystemmodeller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Sektionen Simulering och Termisk analys inom Saab Aerosystems i Linköping är en grupp på 11 personer som arbetar på uppdrag från övriga organisationen inom Saab Aerosystems och främst med Gripens grundflygplansystem, d.v.s. hydraul-, bränsle-, elkraft-, hjälpkraft-, landställ-, räddning- och luftsystem. Vi arbetar även med andra flygplan både från Saab och från andra flygplanstillverkare. Avdelningens arbete består huvudsakligen av:
• Analyser av grundflygplansystem inkl deras styrning med hård- och mjukvara, t.ex. simulering av nya systemlösningar och beräkning av systemprestanda.
• Utveckling av beräknings- och realtidsmodeller av grundflygplansystem.
• CFD-beräkningar av flygplanets inre och grundflygplansystemens interna strömning och temperaturfält.
• FoU-verksamhet och verksamhetsutveckling inom grundflygplansystemsområdet.
Ditt uppdrag
Våra bränslesystemmodeller behöver förbättras genom att införa noggrann geometrisk information från CAD-modeller. Ett sätt att göra detta på har utarbetats under våren 2011 genom ett exjobb av Jonas Wikström. Det återstår en hel del arbete med att hitta tillräckligt effektiva sätt att arbeta med riktigt stora CAD-modeller och att undersöka om det finns alternativa approximationer av data som ger snabbare beräkningar vid simulering utan att försämra noggrannheten. I arbetet ingår att uppgradera en komplett bränslemodell med geometrisk information och skriva en wiki-manual.
I mån av tid och intresse kan någon av följande uppgifter ingå:
• modellera en bränslenivåmätare och utforma ett lämpligt arbetssätt för att ge den en bra placering i en tank
• undersöka hur kavitationen i en pump påverkas av manövrar under flygning och placering i tanken
• utöka bränslesystemmodellerna med möjlighet att utvärdera effekter av lokala approximationer, dvs effekter av att flygplanet har moment kring tyngdpunkten.

Dina kvalifikationer
Vi söker en student som vill genomföra ett 30 ECTS examensarbete. Din bakgrund bör vara inom mekanik eller systemteknik med intresse för programmering, beskriva verkligheten mha av matematik och att få testa olika modelleringsverktyg. Examensarbetet spänner över ett antal olika discipliner vilket omfattar fysikalisk modellering av fluid strömning, hantering av CAD-program och matematik. Det är viktigast att du har viss erfarenhet av att hantera CATIA eftersom det är det område du kan få minst stöttning med.

Arbetet kan påbörjas efter överenskommelse.
Kontaktperson: Ingela Lind 013-181973, [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.