Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-28

Konstruktionsprocess Mekaniska System

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Teknologiområde:
Processutveckling samt konstruktionsstöd

Bakgrund:
Inom Westinghousekoncernen har en gemensam instruktion för konstruktionsprocessen framtagits. Inom avdelningen för Mekaniska System på BWR Engineering på Westinghouse i Västerås finns ett flertal gamla instruktioner kring konstruktionsarbete, som allteftersom har kompletterats. Det har visat sig att konstruktionsprocessen i kvalitetssystemet har blivit väldigt rörig och utgör idag inget stöd för verksamheten.

Projektmål:
Målet för exjobbet är att lokalanpassa samt i möjligaste mån implementera den nya konstruktionsprocessen. I arbetet ingår att avgöra vilka delar av den nya processen som är direkt tillämpliga, avgöra samt ta fram de lokala stödinstruktioner som behövs, grafiskt åskådliggöra desamma samt i viss mån även ta fram checklistor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.