Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-28

Webbaserat system för Knowledge Management

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beamon Consulting är ett tjänsteföretag inom IT-sektorn som på kort tid vuxit snabbt i både antalet anställda och antalet kunder. Våra konsulter har i genomsnitt runt tio års erfarenhet och har under sina yrkesverksamma liv samlat på sig en mängd kunskaper och erfarenheter. I dagsläget finns inget bra sätt att samla och dokumentera all denna kompetens för lätt åtkomst.

Vi ser att examensarbetet består i att utveckla ett webb- och molnbaserat system som kan lagra information om konsulter som sedan kan användas till att generera konsultprofiler i pdf-form och annan typ av dokumentation. I förlängningen kan även annan information om bolaget tänkas finnas i denna databas, till exempel referenscase från tidigare avslutade uppdrag.

Tekniker, val av programmeringsspråk, plattform etc görs i samråd med handledare från Beamon Consulting och studenten/studenterna som genomför examensarbetet. Ange gärna i ansökan vilka plattformar ni föredrar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.