Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-28

Utvärdering av projektet Utmaningen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Individ- & Familjeomsorgen i Kungsbacka kommun arbetar nu speciellt för att ungdomar som befinner sig på institution ska få vård och behandling på hemmaplan och på det sättet kunna bo hemma i sin familj eller i ett familjehem i sitt närområde. Arbetet inriktas även på att förhindra att ungdomar som befinner sig i riskzon ska behöva placeras.

Till grund för detta beslut ligger forskning som kommit vilken visar på riskerna med att bo på institution utöver den tid som är nödvändig och akut i skyddssyfte. Dessutom finns det ett besparingssyfte då kommuninvånarnas skattemedel kan användas för andra ändamål än att köpa insatser som vi tror och hoppas ska kunna skapas på hemmaplan.

Arbetet sker i projektform tiden 111001-120930 och beslutet har fattats i nämnd. Ungdomarna ska ha varit placerade för eget beteende vilket betyder att familjen kan skydda ungdomen och arbeta med det som är anledningen till placeringen.

Förutom det praktiska arbetet med ungdomarna sker ett parallellt arbete med själva projektet.

För att arbetet ska kunna bedrivas på bästa sätt sker ett intensivt samarbete med interna och externa verksamheter. Inom enheten finns mycket behandlingsinsatser och externa samarbetspartners kan vara BUP, skola, Funktionsstöd och polis.

Då det i slutet av projekttiden ska fattas ett beslut om ifall arbetet ska fortsätta enligt de metoder som projektet utmynnat i och därmed implementeras i hela förvaltningen samt ytterligare med externa samarbetspartners behöver vi ha en utvärdering av hur projektet slagit ut.

Vi erbjuder därför en möjlighet att utvärdera detta projekt. Arbetet bedöms vara lämpligt för två personer under en termin och med förhoppning kunna starta vid vårterminen 2012. Vi tror det kan vara intressant för studenter från olika ämnen, då projektet har många perspektiv som ekonomiska, psykologiska samt sociologiska.

Arbetsplatsen är beläget centralt i Kungsbacka.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.