Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-01

Modellering och validering av luftbälgsmodeller i ADAMS/Car

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Scania arbetar kontinuerligt med att förbättra komfort och köregenskaper hos sina fordon. Ett viktigt verktyg för att utveckla fordonsdynamiska egenskaper är helbilssimulering. Simulering med Multi-Body System (MBS) modeller gör det bland annat möjligt att i ett tidigt skede under utvecklingsprocessen utvärdera olika designkoncept eller studera inverkan från olika parametrar. Luftbälgar används i våra fordons hytt- och hjulupphängningar för att ge en bra komfort. Avancerade modeller av dessa behöver implementeras i simuleringsmiljön för att på ett effektivt sätt kunna utvärdera hur fordonskomforten kan förbättras ytterligare.

Mål:
Detta exjobb syftar till att modellera Scanias luftbälgar i simuleringsverktyget ADAMS/Car och verifiera modellerna mot provning, samt att implementera reglersystemet som styr bälghöjden.

Uppdragsbeskrivning:
Detta exjobb innefattar:
1. Litteraturstudie
2. Modellering av luftbälgar i ADAMS/Car
3. Implementering av luftbälgarnas nivåregleringssystem
4. Utvärdering och jämförelse av modellerna med mätningar

Utbildning/linje/inriktning:
Civilingenjör M, T, F, E med inriktning mot fordonsteknik, reglerteknik, signalanalys eller motsvarande.

Antal studerande: 1

Startdatum: Våren 2012.

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor.

Kontaktperson och handledare:
Markus Agebro, RTCC, 08-553 530 57, [email protected]
Gruppchef på RTCC: Ola Rugeland, 08-553 527 60, [email protected]

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-62” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag: 2012-01-06


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.