Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-01

Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utlysning examensarbete i Chisinau Moldavien

Moldaviens huvudstad Chisinau och Borlänge är vänorter sedan 2009 och just nu bedrivs ett antal utvecklingsprojekt mellan det kommunala bolaget Borlänge Energi och det kommunala bolaget i Chisinau Apa Canal inom VA och energiområdet (http://www.borlange.se/templates/BlgPage____25600.aspx)

Vi söker nu en examensarbetare som på uppdrag av Näringslivskontoret Borlänge kommun kan undersöka inom vilka områden som man skulle kunna starta ett näringslivsprojekt/samarbete. Detta examensarbete blir en förstudie till att i ett senare skede skicka in en ansökan om finansiering till ICLD ( Internationellt Centrum för Lokal demokrati, www.icld.se) för att starta ett konkret projekt.

Vi vill att du utför ditt examensarbete på plats i Chisinau och kan hjälpa till med kontakter och arrangera en kontorsplats. Vi rekommenderar att du söker MFS stipendium för att finansiera kostnaderna för din resa till Chisinau. ((http://www.programkontoret.se/Program-Stipendier/Program1/Minor-Field-Studies/)


Examensarbete kan genomföras under vår/sommar 2012 eller höst 2012. (Eventuellt hösten 2011 om det är möjligt att på så kort varsel söka MFS)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.