Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-01

Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utlysning examensarbete

Näringslivskontoret Borlänge kommun har blivit beviljade ett 3-årigt SIDA-finansierat ICLD projekt (www.icld.se) tillsammans med våra partners i Wuhan. Projektet heter “Dialogue and cooperation – towards a democratic, sustainable and environmental friendly local development”.

Wuhan och Borlänge är syskonstäder sedan år 2007 och många olika projekt har genomförts genom åren (http://www.borlange.se/templates/BlgPage____24142.aspx).

Syftet med detta projekt är att skapa förutsättningar för ett miljötekniksamarbete mellan städerna samt att med miljöteknikområdet som arbetsområde hjälpa Wuhan med att hitta en bra metod för att samarbeta mellan kommunala enheter och andra aktörer för att lösa olika utmaningar som staden står inför.

Några av delmålen som ska uppnås i projektet är följande:
- Personal inom de båda samverkande kommunerna har lärt sig metoder och erhållit verktyg för att samverka mellan olika enheter och andra aktörer.
- Borlänge och Wuhan har startat ett samarbete inom ett specifikt miljöområde exempelvis solenergiforskning eller avfallshantering.
- Samtliga deltagare i projektet har fått kompetensutveckling inom miljöteknikområdet.
- Företag och organisationer i Borlänge respektive Wuhan har fått möjligheter att hitta varandra – samverka och interagera för grön utveckling.
- Att vi genom vårt samarbete och interaktion bidrar till större förståelse för värdet av demokratiska processer och hur det leder till ett större mervärde i kommunalt utvecklingsarbete.


Vi söker nu examensarbetare som skulle kunna tänka göra examensarbetet kopplat till detta projekt på plats i Wuhan eller i Sverige. Om man vill göra sitt examensarbete på plats i Wuhan hjälper vi till att förmedla kontakter samt att ordna med kontorsplats. Examensarbetet på plats i Wuhan finansieras genom att ni själva söker MFS stipendium (http://www.programkontoret.se/Program-Stipendier/Program1/Minor-Field-Studies/)

Jag vill gärna träffa dig om du är intresserad av att göra ett examensarbete inom vårt projekt för att tillsammans diskutera fram vad som skulle passa dig och oss!


Med vänlig hälsning

Anna Hagberg
Projektledare
[email protected]
070-310 22 95


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.