Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-02

Bränslebesparande AC-funktion för bussar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Klimatanläggningen i bussar är en av de största “parasiterna” som belastar motorn. En stor volym luft ska kylas och dörrarna öppnas ofta många gånger i timmen. Motorerna i stadsbussar är också relativt små i förhållande till fordonsvikten vilket medför att accelerationsmöjligheterna med dessa fordon är begränsade. Detta brukar benämnas take off prestanda och behövs t.ex. när en stadsbuss ska lämna en hållplats. Bränsle är också en stor kostnad för våra kunder och kan AC-kompressorn köras i så stor utsträckning som möjligt när det finns ett överskott av energi t.ex. vid nedförsbackar eller inbromsningar, skulle bränsle kunna sparas. För att uppnå en bra take-off prestanda och låg bränsleförbrukning, båda viktiga egenskaper för våra kunder, vill man att så få ”parasiter” som möjligt belastar motorn. Det därför önskvärt att AC-kompresson som belastar motorn styrs så smart som möjligt.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att skapa en funktion som ”guidar” AC-systemet att utnyttja energin från motorn vid mer optimala tidpunkter med avseende på bränsleförbrukning och take off prestanda.

Uppdragsbeskrivning
• Kartlägga dagens styrning genom att studera AC-systemet.
• Skapa en fysikalisk/matematisk modell av funktionen som ger en signal som AC-systemet kan nyttja.
• Utvärdera modellen i simuleringar.
• Implementera och utvärdera i fordon.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjörsstudent med intresse för signalbehandling och inbyggda system. Erfarenhet av programmering, tunga fordon och kurser i modellering är meriterande.

Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: Januari
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Michael Skarped, 08-55351943, E-mail:[email protected]
Jonas Ekström, 08-55351479, Email: [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected], märkt med ”PU11-65”.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2011-12-05

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.