Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-02

Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Bränsleförbrukning blir en allt viktigare egenskap i våra fordon, det är därför viktigt att automatiska funktioner såsom växelval och farthållare väljer det körsätt som är bäst ur ett bränsleförbrukningsperspektiv. Tidigare exjobb har utrett hur man skulle kunna använda så kallat ”look-ahead” data (kartdata som innehåller vägens lutning) för att styra fordonets hastighetsprofil och på så sätt nå så låg bränsleförbrukning som möjligt. Andra exjobb har utrett hur en ”eco-roll” /frihjulningsfunktion skulle kunna styras med hjälp av look-ahead data. På samma sätt skulle fordonets växelvalsfunktionalitet ha nytta av att veta hur vägen ser ut, och med hjälp av det optimera växelvalet m.a.p. bränsleförbrukning.

Uppdragsbeskrivning
Tanken med detta exjobb är att reda ut hur man skulle kunna centralisera utvärderingen av olika körsätt i fordonet. De olika körsätten måste vägas mot varandra för att kunna ta rätt beslut om vilket körsätt som är bäst för just det vägparti bilen befinner sig i. T.ex. så kan man räkna ut en kostnad (bränsleförbrukning och tid) för de olika körsätten och från den kostnaden välja det körsätt som är lämpligast. En utmaning som man kommer stöta på är den begränsade datorkraften i fordonen, vilket ställer krav på en beräkningseffektiv algoritm. En annan utmaning är att olika funktioner vill göra ”actions” vid olika tider, vilket gör att man måste jämföra något som ska hända ”nu” med alternativ som ska göras ”senare”. Till exempel: Inför en uppförsbacke så kan man tänka sig att växla till en växel som man klarar att köra hela backen på. Alternativt kan man höja fordonets fart innan backen och på så sätt försöka undvika en växling. Utmaningen är att höjning av farten måste ske långt innan backen, medan nedväxlingen bör ske precis innan backen. Man måste alltså göra utvärderingen av körsätten långt innan man kommit in i backen.

Mål
Målet med exjobbet är att ta fram en algoritm i matlab/simulink/stateflow som i ”realtid” utvärderar olika körsätt mot varandra. Man kan tänka sig att börja med två olika körfall för att sedan addera fler beroende på hur arbetet utvecklas.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjörsstudent med inriktning mot reglerteknik, mekatronik, eller liknande

Antal studerande: 1-2
Startdatum för ex-jobbet: Januari 2012
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Fredrik Roos, NECA, 08-55385774, [email protected]
Andreas Renberg, NECA. 08-55380604, [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected], märkt med ”PU11-64”.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2011-12-04

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.