Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-04

Kravhantering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Solvina är ett tekniskt konsultföretag med huvudkontor i Göteborg. Bland våra kunder finns de flesta stora företagen inom energiintensiv industri.

Kravhantering är en viktig process inom många branscher, detta sätter ramarna för utvecklingsarbete och modernisering och kraven utgör grunden för att definiera en anläggning eller produkt. Processen är starkt kopplad till övriga aktiviteter såsom verifiering och validering, konfigurering och konstruktionsarbete.

EXAMENSARBETE:
Målet med examensarbetet är att jämföra olika branschers kravhanteringsprocesser och dra lärdom av hur de arbetar med krav och de processer som omgärdar detta område. Solvina vill genom detta få en ökad förståelse för olika praxis inom de olika branscherna och kunna dra nytta och ny lärdom kring våra egna teorier kring kravhantering och dess olika kopplingar mot övrig verksamhet.

VI SÖKER DIG SOM:
-Läser till civilingenjör
-Har eller vill utveckla en kunskap för kravhantering
-Är intresserad av någon av de branscherna som skall undersökas
-Har kontakter mot någon av branscherna man ämnar undersöka
-Är initiativrik, drivande och kan arbeta självständigt


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.