Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-04

Modellering av superkritiska ångsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Solvina är ett tekniskt konsultföretag med huvudkontor i Göteborg. Bland våra kunder finns flera stora
nationella och internationella företag inom energiintensiv industri. Ett av Solvinas specialistområden är
framtagning av dynamiska simulatorer som levereras till tung processindustri. Dessa simulatorer
används framförallt för utbildning av operatörer samt processoptimeringsunderlag.

EXAMENSARBETET:
Modellering utav superkritiska och ultra superkritiska ångsystem ställer nya krav på b.la medie- och turbinmodeller. Detta examensarbete är en viktig del
för Solvinas simulatorutveckling där våra befintliga
ångsystemsmodeller skall utvecklas och anpassas till
superkritiska och ultra superkritiska förhållanden.
Examensarbetet utförs i Dymola som är ett välkänt och
etablerat modelleringsverktyg inom processindustrin

DIN BAKGRUND:
Civ. ing./MSc-student med ett stort intresse för
modellering samt gedigna kunskaper inom värme- och
masstransport.

OMFATTNING:
30 högskolepoäng med start våren 2012

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.