Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-04

Nytt operatörsgränssnitt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Solvina är ett tekniskt konsultföretag med huvudkontor i Göteborg. Bland våra kunder finns flera stora nationella och internationella företag inom energiintensiv industri. Ett av Solvinas specialistområden är framtagning av dynamiska
simulatorer som levereras till tung processindustri. Dessa simulatorer används framförallt för utbildning av operatörer samt processoptimeringsunderlag.

EXAMENSARBETET:
Solvinas kraftverkssimulatorer används b.la för operatörsträning. Det är då viktigt att användaren får tydlig information om vad olika ingrepp har för inverkan på
anläggningen. Examensarbetet består i att ta fram ett nytt
gränssnitt som ger en bättre överblick och tydligare indikeringar på händelseförlopp, d.v.s. förbättra HMI (Human Machine Interface). Detta kommer även att ge
inspiration i utvecklingen av industrins
framtida kontrollrum.

DIN BAKGRUND:
Civ. ing./MSc-student med intresse för och kunskap inom utformning av användargränssnitt för kraftproducerande industri.

OMFATTNING:
30 högskolepoäng med start våren 2012

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.