Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-08

Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Östersunds kommun har som målsättning att ha 65 000 invånare år 2020, för att nå dit behöver fler människor välja att flytta till Östersund. Östersunds kommun har en Inflyttarservice som jobbar för att underlätta för personer som vill flytta till Östersunds kommun och för att hjälpa nyinflyttade till rätta. Inflyttarservice hjälper bland annat till med:
- en väg in i kommunens organisation, barnomsorg, skola, etc.
- kontakter till nytt boende
- tips om lediga jobb
- kontakter med kultur- och föreningslivet
- allmän vägledning

Inflyttarservice jobbar även med att få fler personer att välja Östersunds kommun som bostadsort. För att kunna göra rätt prioriteringar vill Inflyttarservice lära sig mer om hur olika målgruppers flyttmönster. Några exempel på frågor att titta närmare på:
- Unga kvinnor: Vad får de som väljer att bo kvar i Östersunds kommun att välja det? Vad är det som gör att de unga kvinnor som flyttar från Östersunds kommun gör det valet? Vad är det som lockar på andra orter?
- Utflyttade Östersundare: Vad krävs för att få fler tidigare Östersundsbor att flytta tillbaks?
- Barnfamiljer: Vad får barnfamiljer med små barn i storstäder att välja att flytta till en stad som Östersund?


Kontaktperson
Karin Henriksson
Inflyttarservice Östersunds kommun
Telefon: 0701-90 31 08
E-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.