Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-08

Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Ett modernt tungt fordon (lastbil, buss) är utrustat med en mängd olika system som vart och ett kräver elektrisk energi för sin funktion. Den nödvändiga energin alstras och lagras i fordonets elkraftsystem, vars viktigaste delar är batteri och generator. En av elkraftsystemets uppgifter är att leverera den elektriska energi som krävs för att starta fordonets motor. Det kan dock hända att den tillgängliga energin är otillräcklig, varvid försöket att starta motorn misslyckas. En sådan situation kan uppstå av flera olika anledningar. En möjlig orsak är att något tekniskt fel drabbat en komponent i fordonets elkraftsystem eller startkrets. Den typen av fel bör man i princip kunna förutsäga innan det inträffar. På så sätt blir det möjligt att vidta en förebyggande åtgärd och därmed undvika misslyckade motorstarter till följd av sådana fel.

Mål
Ett långsiktigt mål är att, t.ex. i samband med fordonsservice, ha tillgång till prognostikmetoder som beräknar
• återstående livslängd för batteriet
• sannolikheten för att ett oplanerat stopp (misslyckat försök till motorstart) sker inom ett visst tidsintervall, t.ex. fram till nästa planerade servicetillfälle.

Beräkningarna kan utföras med underlag i form av
• driftdata
• statistik om felutfall på fältet
• realtidsdata tillgängligt i fordonet

Uppdragsbeskrivning
Till en början analyseras samband mellan drift-, statistik, och fordonsdata. Därefter går man vidare med utveckling av algoritmer/beräkningsmetoder som stödjer de långsiktiga målen. För examensarbetet finns data tillgängligt både i centrala databaser och i lastbilar.

Utbildning/linje/inriktning
Lämplig bakgrund för examensarbetet har en person från civilingenjörsutbildning eller motsvarande med intresse för modellering, signalbehandling, och algoritmutveckling. Startpunkt för examensarbetet är januari 2012. Examensarbetet genomförs som ett samarbete mellan Institutionen för Systemteknik vid Linköpings Universitet och elkraftansvarig grupp inom Forskning och utveckling vid Scania.

Examensarbetet utförs delvis i Södertälje. Om behov finns kan Scania oftast hjälpa till med tillfällig bostad. För mer information om vad som gäller vid examensarbete på Scania, se länk http://karriar.scania.com/student-ungdom/examensarbete/generella-bestammelser.aspx
Kontaktpersoner
Thomas Claesson, 08- 553 52095 [email protected]
Erik Frisk, 013-285714, [email protected]

Ansökan märkt ”PU11-66” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sisa ansökningsdag: 2011-11-28


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.