Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-08

Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I dagsläget utförs omfattande provning på oljesystemet i Scanias växellådor. Oljesystemet har till uppgift att kyla och smörja genom att förse lager, synkronisering och kugghjul med olja. Simulering av oljeflödet skulle medföra ökad förståelse, möjlighet till optimering och kortare utvecklingstid.

Mål
Syftet med examensarbetet är att skapa en flödesmodell av oljesystemet och utvärdera hur GT-Suite, och eventuellt andra CFD-program, kan användas i framtidens utvecklingsarbete inom Transmissionsutveckling.

Uppdragsbeskrivning
Uppgiften är att bygga upp en 1D-modell av oljeflödet i växellådan i programmet GT-Suite. Oljan pumpas genom filtersystem, kylare, axlar, strypningar, lager och rör. Intressanta utmaningarna är att modellera hur oljan slungas ut genom oljehål i en roterande axel och hanteringen av oljeflöde genom nållager. För validering av modellen finns mätresultat från tidigare genomförda mätningar att tillgå. I uppdraget ingår också att studera hur dagens oljesystem kan ombalanseras för att uppnå optimal smörjning och kylning av växellådans komponenter. Om behov finns kan modellen förbättras genom att delar av systemet undersöks närmare i tredimensionella CFD-simuleringar.

Mjukvara: GT-Suite, Matlab, CFD-program

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör eller motsvarande, gärna med inriktning mot strömning eller systemmodellering
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: Januari 2012, eller enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Gruppen Analys och Provning inom Transmissionsutveckling.
Jimmy Larsson, gruppchef, 08-553 510 27, [email protected]
Fredrik Birgersson, Senior Engineer, handledare, 08-553 891 63, [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU11-70” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2011-11-30


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.